1. Home
  2. » 
  3. Ubezpieczeniowe

Ubezpieczeniowe

Pomimo istnienia wielu firm ubezpieczeniowych w Polsce i różnorodności ich ofert wydaje się, że dla klientów jednym z ważniejszych kryteriów wyboru ubezpieczyciela jest tradycja firmy.

Firmy ubezpieczeniowe Kontakt telefoniczny

PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń), będący obecnym numerem jeden na rynku ubezpieczeń, jest doskonałym tego przykładem. Został założony już w 1803 roku, jednak swoją działalność rozpoczął dopiero w roku 1921, kiedy to powołano Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych. Pomiędzy 1927 a 1952 rokiem, przedsiębiorstwo funkcjonowało pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, natomiast później, aż do 1990 roku – jako Państwowy Zakład Ubezpieczeń z przyznanym monopolem państwowym. Prywatyzację PZU przeprowadzono dopiero w 1998 roku, a na giełdę weszła w roku 2010.

Skarb Państwa posiada ponad 35% akcji PZU. Oferta spółki skierowana jest do klientów indywidualnych (ubezpieczenia na zdrowie i życie, emerytalne, ubezpieczenia majątku, w podróży, samochodu, fundusze i ubezpieczenia inwestycyjne) oraz do firm i pracowników (życie i zdrowie pracowników, ubezpieczenia pojazdów, mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia gospodarstw rolnych, upraw i zwierząt gospodarskich).

Firmą, która w zestawieniach plasuje się zaraz za PZU, jest Ergo Hestia. Pełna nazwa firmy to Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna. Założona została w 1991 roku. Jej usługi skoncentrowane były wówczas wyłącznie na sektorze wielkoprzemysłowym. Obecnie Ergo Hestia posiada ofertę nie tylko dla przemysłu, ale także dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Znajdziemy tu ubezpieczenia na zdrowie i życie, ubezpieczenia nieruchomości, samochodu, dla podróżujących i uprawiających sporty oraz szeroki wachlarz ubezpieczeń dla firm – m.in. ubezpieczenie od zdarzeń losowych i pożaru, od kradzieży, wandalizmu i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia bagaży i cargo.

Duże firmy i korporacje mogą skorzystać z ubezpieczenia mienia, ubezpieczeń indywidualnych i grupowych pracowników, transportowych, finansowych, komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej, cybernetycznych i lotniczych.

Firma Generali (Assicurazioni Generali S.p.A.), będąca trzecim po PZU i Ergo Hestii największym ubezpieczycielem w Polsce, może poszczycić się nie mniej bogatą tradycją. Założona została w 1831 roku w Trieście, w istniejącym wówczas Cesarstwie Austrackim. Dziś miasto to znajduje się we Włoszech. Zaledwie 6 lat później instytucja ta miała już swoje pierwsze oddziały na terenie Polski, a w okresie międzywojennym działała prężnie w największych polskich miastach.

W 1948 roku Generali podzieliło los wszystkich prywatnych i zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych – odebrano im prawo do prowadzenia działalności w Polsce. Oferta Generali obejmuje kompleksowe ubezpieczenia dla osób prywatnych i klientów biznesowych: ubezpieczenia pojazdów, nieruchomości, zdrowia i życia, podróży, majątku, ubezpieczenia emerytalne i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Allianz Polska
AOK
Aviva
AXA Direct
Ergo Hestia
Generali
Link4
Luxmed
MTU
PZU
UNIQA
Warta